Kawasaki 03820WHIO THRED-FINE WHITE/ORAN

 
THRED-FINE WHITE/ORAN