Porsche 00004320584 Полоска фетра

 
Полоска фетра